Přehled služeb

 • Jednotlivé činnosti
 • Údržba veřejného prostranství
 • Sběrný dvůr
 • Vozový park
 • Tepelné hospodářství
 • ČOV a kanalizace
 • Správa hřbitovů
 • Koupaliště
 • Plakátové plochy
 • Veřejné WC
 • ČOV a kanalizace

  Město Králíky má vybudovanou vlastní jednotnou stokovou síť. Před rokem 1997 byla spádově rozdělena ke dvěma recipientům. Severní část města byla převážně odkanalizována k Hedečskému potoku stávajícími stokami. Jižní část města spádově náležela Kralickému potoku. Neprobíhalo ani čištění odpadních vod z města, ty byly v převážné míře nečištěné vypouštěny do obou recipientů.

  Vzhledem k nevyhovujícímu způsobu likvidace odpadních vod v obci a faktu, že obec Králíky leží na přítocích vodárenského toku Orlice, byla zahájena realizace ekologického programu zlepšení čistoty vody v povodí Orlice. Z těchto důvodů byla v r. 1992 zadáno vypracování PD Kanalizace Králíky generálnímu projektantu EVČ spol s. r.o. Pardubice. Investorem akce byl MÚ Králíky. 29.10.1997 se město dočkalo oficiálního spuštění čističky. Náklady na stavbu činily 64,6 mil. Kč.

  Denně se v ČOV měří kal ve vodě a teplota vody. Čím je voda teplejší, tím lépe se množí bakterie potřebné pro čištění vody. Nejhorší jsou v odpadu tuky, vlhčené ubrousky a nechtěně spláchnuté hadry na podlahu.

  Výpis z jednání č. 52 rady města konané 14. 12. 2020 o změně výše stočného. Prohlédnout ZDE

  (c) Služby města Králíky, 2020