EFRZ

 • rok 2020
 • OPŽP

 • rok 2018
 • rok 2014
 • rok 2011
 • SZIF

 • rok 2013
 • Z Evropského fondu pro regionální rozvoj


  2020-2021

  Rozšíření separace odpadů ve městě Králíky
  Účinné nakládání energií, Rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

  KVET – město Králíky - CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016708
  Předmětem projektu je vybudování nové plynové kogenerační jednotky, která bude napojena na nově vybudovanou soustavu zásobování teplem. Cílem projektu je úspora primární energie a zajištění stabilních dodávek tepelné energie.

  Mono výroba tepla – město Králíky - CZ.01.3.15/0.0/0.0/18_188/0016710
  Hlavním cílem projektu je vybudování efektivní soustavy zásobování teplem a úspora primární energie.

  Struktura financování projektu:
  Celkové výdaje projektu - 20.070.494,30 Kč
  Dotace KVET: 3.051.642,40 Kč (ve výši 40 % způsobilých výdajů)
  Dotace Mono: 4.294.000 Kč (ve výši 40 % způsobilých výdajů)

  Datum zahájení realizace projektu: 27. 8. 2020
  Datum plánovaného ukončení projektu: 26. 2. 2021


  Nahoru

  Z Operačního programu Životního prostředí


  2018

  Rozšíření separace odpadů ve městě Králíky

  Cílem akce je vybudování systému odděleného sběru odpadů na území Pardubického kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 21 t/rok.

  Celkové způsobilé výdaje: 649 000 Kč
  Dotace EU: 551 650 Kč (85 %)
  Příspěvek příjemce podpory: 97 350 Kč (15 %)

  Datum zahájení realizace projektu: 27. 11. 2017
  Datum plánovaného ukončení projektu:
  27. 2. 2018

  Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
  Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
  Příjemce dotace: Služby města Králíky s.r.o.

  Nahoru

  Pořízení kompostérů se štěpkovačem – Služby města Králíky, s.r.o.

  Cílem projektu je předcházení vzniku komunálních odpadů na území Pardubického kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o ca 328,5 t/rok.

  Celkové způsobilé výdaje: 3 673 738 Kč
  Dotace EU: 3 122 677 Kč (85 %)
  Příspěvek příjemce podpory: 551 061 Kč (15 %)

  Datum zahájení realizace projektu: 22. 8. 2018
  Datum plánovaného ukončení projektu:
  31. 5. 2018

  Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
  Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
  Příjemce dotace: Služby města Králíky s.r.o.

  Nahoru

  2014

  Žádost o poskytnutí podpory - Operační program Životní prostředí,
  výzva č. 26. výzva OPŽP


  Název projektu: Snížení emisí – Pořízení čistící komunální techniky – Města Králíky
  Prioritní osa 2 - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší
  Primární oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší - 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
  Akceptační číslo: 12108742, Číslo projektu: 12108742, Číslo: CZ.1.02/2.1.00/11.12973

  Zdroje financování CV % CZV % CZVV % Celkem
  Celkové výdaje 100 3 728 200,00
  Nezpůsobilé výdaje 9,05 337 444,00
  Způsobilé výdaje 90,95 100 3 390 786,00
  Způsobilé veřejné výdaje 90,95 100 100 3 390 786,00
  Podpora 81,85 90 90 3 051 707,00
  Dotace FS 77,31 85 85 2 882 168,00
  Dotace SFZP 4,55 5 5 169 539,00
  VZ žadatele soukromé 9,10 10 10 339 079,00

  Dodavatel:

  FARID COMERCIA s.r.o.,
  Hradišťská 167,
  294 02 Kněžmost,
  IČ: 61498696,
  DIČ: CZ61498696

  Zařízení pořízené z dotace

  Silniční zametací stroj Johnston řady Compact C400

  Nahoru

  Žádost o poskytnutí podpory - Operační program Životní prostředí, výzva č. 58. výzva OPŽP

  Název projektu: Třídící linka
  Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  Primární oblast podpory 2.4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - 2.4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
  Akceptační číslo: 14215414, Číslo projektu: 28431221, Číslo: CZ.1.02/4.1.00/14.24216

  Zdroje financování CV % CZV % CZVV % Celkem
  Celkové výdaje 100 5 169 967,00
  Nezpůsobilé výdaje 17,36 897 267,00
  Způsobilé výdaje 82,64 100 4 272 700,00
  Způsobilé veřejné výdaje 74,38 90 100 3 845 430,00
  Podpora 74,38 90 100 3 845 430,00
  Dotace FS 70,25 85 94,44 3 631 795,00
  Dotace SFZP 4,13 5 5,56 213 635,00
  VZ žadatele soukromé 8,26 10 0 427 270,00

  Část I.
  Dodavatel: Bluetech s.r.o., Žižkova 596, 395 01 Pacov, IČ: 49062557, DIČ: CZ49062557
  Zařízení pořízené z dotace: Dodávka technologie linky s příjmovým pásovým dopravníkem a pásové dopravníky (2 ks).

  Část II.
  Dodavatel: MULTITECH Bohemia, a.s., Pampelišková 514, 541 01 Trutnov, IČ: 25931784, DIČ: CZ25931784
  Zařízení pořízené z dotace: Dodávka kontejnerů (3 ks).

  Část III.
  Dodavatel: PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28685521, DIČ: CZ28685521
  Zařízení pořízené z dotace: Dodávka rotačního třídiče (1 ks).

  Část IV.
  Dodavatel: VÁHY – JAS, s.r.o., Průmyslová 2194/3A, 568 02 Svitavy, IČ: 25935071, DIČ: CZ25935071
  Zařízení pořízené z dotace: Dodávka mostní váhy (1 ks).

  Nahoru

  2011

  Žádost o poskytnutí podpory - Operační program Životní prostředí,
  výzva č. 11. výzva OPŽP


  Název projektu: Separace a svoz bioodpadů
  Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Primární oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
  Akceptační číslo: 10075304, Číslo projektu: 2377075, Číslo: CZ.1.02/4.1.00/10.08753

  Zdroje financování CV % CZV % CZVV % Celkem
  Celkové výdaje 100 5 310 000
  Nezpůsobilé výdaje 16,67 885 000
  Způsobilé výdaje 83,33 100 4 425 000
  Způsobilé veřejné výdaje 75 90 100 3 982 500
  Podpora 75 90 100 3 982 500
  Dotace FS 63,75 76,5 85 3 385 125
  Dotace SFZP 11,255 13,5 15 597 375
  VZ žadatele soukromé 8,33 10 10 422 500

  Dodavatel:

  KOBIT, spol. s r.o.,
  se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
  s provozem Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
  IČ: 44792247
  DIČ: CZ44792247

  Zařízení pořízené z dotace

  1. Svozový vůz IVECO EuroCargo MLC160E25, hákového nosiče kontejnerů NKH 10T-375 a lisovací nástavbou PRESSKO 12
  2. Překopávač kompostu NPK 250
  3. Sběrné nádoby v těchto počtech:
  4. Ocelový kontejner 3 ks
   Zvonový kontejner na plast 7 ks
   Zvonový kontejner na sklo 5 ks
   Zvonový kontejner na papír 3 ks
   Plastové kolečkové popelnice 30 ks

  Nahoru

  Ze Státního zemědělského intervenčního fondu


  2013

  Lesní technika

  Registrační číslo: 12/017/1121a/453/002355
  Osa I, Sk. opatření I.1., Opatření I.1.2.,Podopatření I1.2.1, Název opatření resp. podopatření: Lesní technika
  Název projektu: Lesní technika

  Struktura financování projektu:
  Celkové výdaje projektu - 199.800,-Kč
  Výdaje, na které není požadována dotace - 33.300,- Kč
  Výdaje, ze kterých je stanovena dotace - 166.500,- Kč
  Procento dotace - 35 %
  Dotace - 58.272,- Kč
  Příspěvek společenství – EU - 75 %
  Příspěvek společenství – EU - 43.706,- Kč
  Příspěvek z národních zdrojů - 25 %
  Příspěvek z národních zdrojů - 14.569,- Kč

  Dodavatel:

  INTERFORST CZ s.r.o.
  Kpt. Nálepky 621/2
  789 01 Prostějov
  s provozem Kpt. Nálepky 621/2, 789 01 Prostějov
  IČ: 26263017
  DIČ: CZ26263017

  Zařízení pořízené z dotace

  Tříbodový naviják KRPAN 6,5H

  Nahoru

  (c) Služby města Králíky, 2020