Přehled služeb

 • Jednotlivé činnosti
 • Údržba veřejného prostranství
 • Sběrný dvůr
 • Vozový park
 • Tepelné hospodářství
 • ČOV a kanalizace
 • Správa hřbitovů
 • Koupaliště
 • Plakátové plochy
 • Veřejné WC
 • Správa hřbitovů

  Vlastník pohřebišť Město Králíky, na základě smlouvy o dílo týkající se zajištění provozu městských hřbitovů ze dne 23.4.2009, pověřil společnost Služby města Králíky s r.o. správou pohřebišť.

  Zajišťuje správu a údržbu hřbitovů v Králíky, Dolní Boříkovice, Prostřední Lipka, Horní Lipka – nepohřbívá se, Červený Potok, Dolní Hedeč. Zajišťuje nájemní smlouvy na hrobová místa.

  Informace pro zájemce o hrobové místo

  Poplatky za nájem a za služby spojené s nájmem hrobových míst poskytujeme na vyžádání.

  (c) Služby města Králíky, 2020