Navigace

 • Třídění v domácnosti
 • Kontejnery
 • Ostatní odpad
 • Co se děje dál?
 • Už třídíte?
 • Zpět na sběrný dvůr
 • Jak správně třídit odpad?

  První krok je na každém z nás

  Plakát z historie

  Třídění odpadů v České republice je spíše tradicí než trendem. Už naše babičky třídily kuchyňský odpad, který se pak využil jako krmivo pro zvířata nebo na kompost. Hlavním odpadem z domácností býval popel, proto také říkáme odpadním kontejnerům popelnice.

  Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

  Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

  Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

  Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají společně) dotřiďuje.

  Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

  Co kam patří?

  Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se kterými se běžně na ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které přesně popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.

  nálepka na kontejneru Plasty
  Ano: Sešlápnuté PET lahve včetně víčka a etikety, kelímky, sáčky a tašky, fólie, výrobky z plastů, plastové obaly, láhve a kanystry, pěnový polystyrén
  Ne: Novodurové trubky, obaly od olejů a nebezpečných látek (hnojiva, chemikálie, barvy), linolea a další výrobky z PVC, molitan, umělé textilie, pryže, plastové díly s kovovými částmi
  ! - Není nutné plastové kelímky důkladně vymývat: drobné znečištění při dalším zpracování nevadí.

  ekoznacky plasty

  nálepka na kontejneru Nápojové kartony
  Ano: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
  Ne: Jiné vícevrstvé obaly = měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
  ! - Nápojové kartony především od mléka je vhodné před vytříděním lehce vymýt studenou vodou.

  ekoznacky napojove kartony
  V naší obci sbíráme společně do jednoho kontejneru
  nápojové kartony s plasty ! Proto je vhazujte do žlutého kontejneru. Děkujeme!

  nálepka na kontejneru Papír
  Ano: Noviny a časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
  Ne: Mokrý a mastný papír, uhlový, voskovaný či dehtový papír, hygienické potřeby, dětské pleny pouze do popelnice!
  ! - Není nutné odstraňovat kancelářské svorky nebo foliové okénko z obálek. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

  ekoznacky papir

  nálepka na kontejneru Sklo
  Ano: Lahve, skleněné nádoby, střepy
  Ne: Keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, TV obrazovky
  ! - Lahve by neměly obsahovat uzávěry – ale není potřeba odstraňovat kroužky kolem hrdel

  ekoznacky sklo

  Tahák pro třídění odpadu ke stažení ZDE.

  Kam s ostatním odpadem, když na něj nejsou kontejnery?

  stará lednice

  Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Proto na našem sběrném dvoře máme ostatní kontejnery, kde občané mohou bezplatně odložit kovy, velkooběmový odpad, nebezpečný odpad nebo vysloužilá elektrozařízení a baterie.

  Využijte proto otvírací dobu sběrného dvoru, který naleznete na adrese
  Růžová 462, 561 69 KRÁLÍKY:

  Provozní hodiny

  od 15.4. do 15.10.

  Pondělí, Středa 6.00-11.30,12.30-14.00
  Pátek 6.00-11.30,12.30-17.00
  Sobota 8.00-12.00

  od 16.10. do 14.4.

  Pondělí, Středa 6.00-11.30,12.30-14.00
  Pátek 6.00-11.30,12.30-16.00
  Sobota -

  Nebo také jeden z termínů mobilních sběrů, který je ke stažení ZDE

  Co se děje dál?

  zatravnovaci dlazdice

  Když je kontejner plný, Služby města Králíky odvezou odpad na dvůr skládky odpadu. Tam se odpad ručně dotřídí podle materiálu a požadavků zpracovatelů. Nevyužitelný odpad a nežádoucí příměsi, které sem nepatří, se potom odvezou na skládku nebo do zařízení na energetické využití odpadu. Od úpravce putuje slisovaný jednodruhový odpad už jako druhotná surovina ke zpracovatelům. Ti z něj vytvoří nové výrobky, se kterými se běžně setkáváme (skleněné lahve, toaletní papír, sešity, časopisy, PET lahve, oblečení a další). Domněnka, že vše skončí tak či tak na skládce, je velmi mylná.

  Věděli jste, že z vytříděného plastu se vyrábí tepelná izolace pěnové sklo, nebo zatravňovací dlaždice?

  Tak co?

  Odlište se od ostatních a buďte trendy. Třídění je přeci správné a pomůžete nám udržet naše okolí, město, stát a planetu krásnější pro sebe i pro příští generace. Nejste v tom sami. Jsme tu s Vámi!

  Společně děláme okolí krásnější

  Použitý text je částečně ze stránek www.jaktridit.cz , kde naleznete mnohem více o třídění odpadu

  (c) Služby města Králíky, 2020