Přehled služeb

 • Jednotlivé činnosti
 • Údržba veřejného prostranství
 • Sběrný dvůr
 • Vozový park
 • Tepelné hospodářství
 • ČOV a kanalizace
 • Správa hřbitovů
 • Koupaliště
 • Plakátové plochy
 • Veřejné WC
 • Plakátové plochy

  Celkem je k dispozici 12 plakátových ploch na těchto místech:

  1. Králíky,pod Velkým náměstím a ulice v Bytovkách
  2. Králíky, ulice Nádražní
  3. Králíky, ulice 5. května
  4. Králíky, autobusové nádraží
  5. Králíky, Ulice Polní
  6. Dolní Boříkovice – autobusová zastávka
  7. Dolní Lipka – autobusová zastávka
  8. Prostřední Lipka – autobusová zastávka
  9. Horní Lipka – obchod
  10. Heřmanice – autobusová zastávka
  11. Červený Potok – autobusová zastávka
  12. Dolní Hedeč - autobusová zastávka

  Ceník výlepu plakátů

  Velikost plochy A1 15,- Kč
  Velikost plochy A2 13,- Kč
  Velikost plochy A3 10,- Kč
  Velikost plochy A4 a menší 7,- Kč

  Ceny jsou uváděny za časové období 10 dnů bez DPH.

  Plakáty se vylepují každou středu!

  (c) Služby města Králíky, 2020