Přehled služeb

 • Jednotlivé činnosti
 • Údržba veřejného prostranství
 • Sběrný dvůr
 • Vozový park
 • Tepelné hospodářství
 • ČOV a kanalizace
 • Správa hřbitovů
 • Koupaliště
 • Plakátové plochy
 • Veřejné WC
 • Údržba veřejného prostranství

  O naše město je potřeba se dobře starat a SMK to vědí. Každý den se snažíme, aby město Králíky bylo hezčím nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty, kteří k nám zavítají. Během pracovních dnů, můžete potkat naše zaměstnance, jak se starají o květináče, pečují o stromy na náměstí, sekají trávu, uklízí odpadky po zemi, opravují rozbitý chodník, likvidují plevel. Na podzim pak hrabou listí z travnatých ploch.

  V zimě odklízíme sníh jednak z místních komunikací a chodníků, jednak v přilehlých obcích. Což vzhledem k nadmořské výšce někdy představuje boj s přírodou. V jarním období zametáme komunikace od zbylého posypového materiálu, myjeme a kropíme vozovky. Důležitou prací je svážení odpadků z košů a údržba autobusových zastávek. Udržujeme veškerý městský mobiliář, což představuje opravu laviček, čištění kašny aj.

  Také kácíme staré stromy, provádíme jejich prořezávky (ať zdravotní, tak bezpečnostní) a když je potřeba, sázíme nové zelenáče. Mezi výškové práce zajisté patří pravidelná údržba a odstranění závad na veřejném osvětlení za využití montážní plošiny zn. AVIA A-31 MP-13. Staráme se také o navigační systém a reklamy na sloupech veřejného osvětlení.

  I když se snažíme sebevíc, najdou se tací, kteří naši snahu ničí a výsledkem pak je poničená autobusová zastávka, vylámaná prkna na lavičkách, ukradené květiny z květináčů, nabouraná lampa a dalo by se toho vyjmenovat spousta.

  Galerie

  (c) Služby města Králíky, 2020