Přehled služeb

 • Jednotlivé činnosti
 • Údržba veřejného prostranství
 • Sběrný dvůr
 • Vozový park
 • Tepelné hospodářství
 • ČOV a kanalizace
 • Správa hřbitovů
 • Koupaliště
 • Plakátové plochy
 • Veřejné WC
 • Sběrný dvůr

  Ve Sběrném dvoře Králíky mají občané města Králíky a integrovaných obcí Boříkovice, Heřmanice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč a Horní Hedeč, občané smluvních obcí Malá Morava a Dolní Morava a majitelé zdejších rekreačních objektů (chalupáři) možnost v provozní době uložit uvedené druhy odpadů, směsný komunální odpad, dřevo, objemný odpad, vyřazená elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, pneumatiky, obaly obsahující nebezpečné látky, oleje atd.

  Ukládání stavebního odpadu a veškerý odpad vzniklý z podnikatelské činnosti však podléhá povinnosti uhradit poplatek za likvidaci odpadu – není součástí systému nakládání s odpady na území města Králíky dle Vyhlášky města Králíky č. 2/2001.

  Nabízíme služby pro podnikatelé a obce:

  1. Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a tříděného odpadu.
  2. Plnění povinností daných zákona č. 185/2001 Sb. a to včetně řádného vedení evidence odpadů, zajištění ročního hlášení přes systém ISPOP.
  3. Evidenci o produkci separovaného odpadu a hlášení společnosti EKO-KOM s.r.o..
  4. Partner pro zpětný odběr elektroodpadu, Elektrowin, Asekol, Ekolamp
  5. Evidence bude k dispozici pro potřeby subjektu.
  6. Provádíme svoz odpadu ukládaného do popelnic 110, 120, 240lt, kontejnerů 1100lt, kontejnerů, plastových zvonů a PE pytlů.
  7. Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů.

  Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462

  od 1.4. do 31.10.

  Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30
  Pátek 6.00 - 17.00
  Sobota 8.00 - 12.00

  od 1.11. do 31.3.

  Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30
  Pátek 6.00 - 16.00
  Sobota -

  Termíny mobilních sběrů velkoobjemových odpadů ke stažení ZDE.

  Jak třídit

  Nevíte jak třídit? Koukněte se na to.

  (c) Služby města Králíky, 2020